Misiune, călătorie, impresii din Ballarat

May 21

SPERANȚA – ȘTIRI

Misiune, călătorie, impresii din Ballarat

 

Sâmbătă, 4 Aprilie, 2015, Ballarat Christian Fellowship.

fete

În sâmbăta Paștelui, Prima Biserică Baptistă Română din Melbourne a adus Evanghelia în Ballarat. Vreau să aduc mulțumiri Bisericii din Endeavour Hills, în numele comunității de români din Ballarat, pentru bucuria pe care au adus-o în mijlocul nostru, vestind Învierea Domnului și nădejdea vieții veșnice. Mulțumim întregii Biserici, păstorilor, cântăreților, șoferilor, cofetăreselor și, în mod special un mulțumesc pentru fratele Adrian Marin care a organizat această călătorie misionară. Mai mult decât orice, mulțumim Sărbătoritului nostru – Domnului Isus Hristos care a murit și a înviat din morți.

Programul sărbătoresc a început în duh de rugăciune, adusă de păstorul Teofil Ciortuz, de cântări și mulțumiri. În această Biserică, unde au răsunat imnuri de slavă peste o sută de ani, au adus închinarea lor coriștii, veniți din Endeavour Hills, sub bagheta dirijoarei Liliana Copocean. Sarah si Elizabeth Ciortuz au adus mărturia lor în cântarea –  I surrender all to Jesus. Luke Marin, Michael Terpea și Vlad au prezentat din Patimile Domnului descrise în Biblie.

cor

Eu nu am fost atunci la Gabata

Când greaua sentință s-a dat

Dar știu că și eu ca și tata

Îl am ca strămoș pe Pilat, … Este mărturia pe versurile poetului Dugulescu, recitate de sora Magda Iuga.

Iată azi El și-a întors către tine fața!

Omule, fii înțelept! AZI PRIMEȘTE VIATA! – a fost invitația sorei Teodora Marin, pe versurile lui Costache Ioanid.

Grupul de fete, surorile Ciui, fratele Ivanco, familia Cerbu, alături de cor, au făcut împreună un frumos buchet de imnuri închinat Mântuitorului nostru.

teo si phil

Cuvântul Evangheliei a fost adus în dar micii comunități de români din Ballarat de către fratele păstor Busuioc Belciu care a depănat fuiorul amintirilor:

„Întâlnirea de azi amintește de prima Evanghelizare care s-a ținut pe pământul nostru – noaptea nașterii Domnului Isus. Atunci au fost mai mulți mesageri decât ascultători (mulți îngeri și doar câțiva păstori)”. Apoi,plecând de la cuvintele apostolului Pavel către corinteni: „V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după scripturi; și că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece…” , păstorul Busuioc a continuat:

„Nu este nici un om fără păcat, nici măcar unul. Iar, după Legea pe care a dat-o Dumnezeu în Eden, plata păcatului este moartea (Geneza 2:16,17). Dumnezeu, în dreptatea Lui, nu a ocolit Legea aceasta ci a plătit El pentru noi  prin moartea Domnului  Isus. Dar Hristos a înviat a treia zi, după Scripturi, ca dovadă că ispășirea făcută de El a fost primită de Tatăl (Rom.4:24-25). El S-a arătat și Se arată încă pentru ca să întărească credința celor de atunci și de azi. Dacă acceptam să murim față de lume și păcat, El ne va învia din moartea păcatului. Dumnezeu să ne ajute, Amin”. Cuvintele păstorului au adus o proaspătă mireasmă peste întreaga Biserică.

teo si bus

În concluzie, păstorul Bisericii din Endeavours Hill, Teofil Ciortuz, a arătat din scripturi că Hristos a murit și a înviat ca noi să murim față de păcat și să trăim pentru neprihănire.

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire (1 Petru 2:24).

A continuat: „Oricât de ciudat ar suna, moartea lui Hristos în locul nostru și pentru păcatele noastre înseamnă că și noi am murit. Dar există un alt sens în care murim, tocmai pentru că Hristos a murit în locul nostru și pentru păcatele noastre.

El a murit ca noi să trăim; și a murit ca noi să putem muri. Prin urmare, a fi creștin înseamnă moarte față de păcat. Eul vechi care a iubit păcatul a murit împreună cu Domnul Isus, credinciosul este mort față de păcat, nu mai este dominat de atracțiile păcatului.

Teo

Și a mai adăugat fratele păstor: „Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți” (Marcu 10:45). Hristos nu a murit pentru ca noi să-L ajutăm, ci ca noi să putem vedea și savura infinita Sa valoare. El a murit pentru a ne dezvăța de plăcerile otrăvitoare și să ne încânte cu plăcerile frumuseții Lui. În acest fel noi suntem iubiți, iar El este onorat”.

Păstorul Bisericii gazdă, Phil Tong, a adus un salut întregii adunări, într-un scurt mesaj în limba engleză, tradus fiind de păstorul Teofil. El a adus o frumoasă imagine a intrării în Ierusalim a Domnului, Împăratul Păcii, Domn al neprihănirii.

Păstorul Teofil Ciortuz care a condus întregul program a binecuvântat întreaga Biserică, apoi, cu toții, ne-am îndreptat către holul Bisericii unde surorile, atât cele din Ballarat, cât și cele din Melbourne, au pregătit o masă îmbelșugată.

Mulțumim Domnului pentru această frumoasă întâlnire și sperăm că o să ne revedem curând.

C.O.

 

Leave a Reply