Sărbătoare în Biserica Domnului din Melbourne

Mar 29

SPERANȚA – ȘTIRI

P3081541            P3081535     P3081536

Sărbătoare în Biserica Domnului din Melbourne

În data de 8 Martie a fost o festivitate specială la Biserica din Endeavours Hill. Dumnezeu a privit cu plăcere, îngerii s-au bucurat, cântări de laudă au răsunat din acel loc, unde s-au adunat, într-o unitate sfântă, mulțime de creștini din Australia. Motivul a fost consacrarea în slujbă a noului păstor, venit din România – Teofil Ciortuz. Veteranul credinței, păstorul Busuioc Belciu, a făcut loc tânărului păstor, încredințându-i sarcina păstoririi acestei Biserici cu tradiție de peste 60 de ani. Au fost prezenți creștini din aproape toate Bisericile din Australia.

Frații păstori Ștefan Mânzat și Dorel Brândaș au avut mesaje la partea de închinare prin rugăciune. Apoi păstorul Daniel P. Nicolici a desprins din cuvintele apostolului Petru un sfat prețios: „Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor! Amin”. (1 Petru 4:11)

A urmat păstorul Mircea Câmpeanu având cuvinte de încurajare și respect pentru noul păstor, fratele Teofil. Păstorul Beni Pop a adus cuvintele lui Dumnezeu către Iosua: „Întărește-te și îmbărbătează-te… căci Domnul, Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face”. (Iosua 1:9) De asemenea, a îndemnat Biserica să trăiască în bucurie și pace și să umble în frică de Domnul.

 

Fratele păstor Gabi Pal a avut cuvinte de respect și considerație pentru păstorul Busuioc Belciu, care timp de 17 ani a păstorit cu multă dăruire Biserica din Endeavours Hill. Iar pentru noul păstor a adus cuvintele apostolului Pavel către Timotei: „Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, și care împarte drept Cuvântul Adevărului”: (1Timotei2:15).

 

Din însoritul Perth, păstorul Ionică Bușan, cu veșnicu-i zâmbet pe obraz,  și-a exprimat bucuria da a se regăsi din nou împreună, în slujba Domnului, cu păstorii Busuioc și Teofil, cu care, în urmă cu 20 de ani au vestit evanghelia în Bisericile din comunitatea de Timișoara. A asemănat diferența de vârstă dintre cei doi păstori ca cea dintre Moise și Iosua, de asemenea și slujirea: unul pe muntele rugăciunii, celălalt cu mâna pe sabie, purtând luptele Domnului. A concluzionat fratele Bușan: „ Nu există conflict între generații atunci când dăruirea este reală, completă, înflăcărată de dragostea pentru Dumnezeu”.

 

„Ce-mi doresc mie și ce-ți doresc și ție…” a fost o minunată încurajare, o caldă și sinceră dorință, pentru păstorul Teofil, din parte păstorului Cornel Ghiță.  „…să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o…”

Cum să fim vrednici? Iată cum: să fim oameni ai rugăciunii, cunoscători și învățători, să avem o dragoste proaspătă, crescândă, pentru Dumnezeu, pentru frați și pentru lume.

Un om a căzut într-o groapă și câțiva au încercat să-l scoată afară fără mare succes. S-au adunat mulți spectatori privind scena care se petrecea sub ochii lor. Unul întreabă „ce este?” Altul îi răspunde: „ ce, nu știi? Fratele tău a căzut în groapă!” Atunci celălalt s-a repezit la groapă să scoată pe fratele său.  „Ce-mi doresc mie și ce-ți doresc ție… este să avem o mare iubire pentru lumea căzută în păcat, sunt frații noștri, sunt surorile noastre.” Fratele Cornel a îndemnat Biserica să urmeze păstorul, să-l susțină, să-l încurajeze.

De la Brisbane, păstorul David Toma a menționat puterea Duhului Sfânt în slujire și a îndemnat Biserica Domnului să aducă în rugăciune necurmat pe păstori. A comparat autoritatea pe care a manifestat-o Ioan Botezătorul mărturisind cu responsabilitate despre Harul mântuirii dar și despre Judecată, cu autoritatea păstorului de a mărturisi cu curaj Evanghelia cu scopul de a face ucenici.

 

Apoi a luat cuvântul păstorul Teofil Ciortuz. Fratele a mărturisit că toată viața a fost sub călăuzire divină. Încă de la vârsta de 7 ani a început să cânte la orgă, la acordeon. Dumnezeu îl pregătea pentru a-și împlini destinul. Apoi, mai târziu a devenit profesor de matematică, Dumnezeu îl învăța școala valorilor. A avut chemare să părăsească catedra și să urmeze drumul Statelor Unite, studiind acolo teologia, perfecționându-și limba engleză. Cu aceste experiențe acumulate s-a întors în România și a slujit ca păstor. Acum se află la această sărbătoare de consacrare în această Biserică.

„Nu este sărbătoarea mea ci a Domnului Isus!”  Călăuzirea divină a fost pe tot parcursul drumului vieții păstorului Teofil – „…iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin” (Matei 28:20). Fratele păstor Teofil a urmat chemarea și călăuzirea Domnului și a luat ca un imbold personal trimiterea: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”. „ Cu ajutorul Domnului vom face așa”, a concluzionat păstorul Teofil Ciortuz.

 

Fratele păstor Busuioc Belciu a întărit consacrarea în slujire a fratelui Păstor Teofil citând din Fapte 13:1-3, „Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis:  „Puneți-Mi de o parte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care I-am chemat.” A subliniat faptul că trăim o vreme de întuneric spiritual cum n-a mai fost. Avem nevoie de ungerea Duhului Sfânt. I-a înmânat păstorului Teofil o placă pe care sunt gravate cuvintele versetului 105 din Psalmul 119:

„CUVÂNTUL TĂU ESTE O CANDELĂ PENTRU PICIOARELE MELE, ȘI O LUMINĂ PE CĂRAREA MEA”.

 

P3081538   P3081520   P3081519

A urmat punerea mâinilor peste noul păstor al Bisericii din Endeavours Hill. El este de azi păstorul consacrat al Bisericii, însărcinat să ducă mai departe, prin generații, Cuvântul Adevărului. Slujba este grea având în vedere timpurile în care trăim. Să ne unim în rugăciune ca Puterea Duhului Sfânt să-l ducă din biruință în biruință.

 

Corul, condus cu măiestrie de sora Lili Copăcianu, la fel ca și orchestre sub bagheta fratelui Iacobiță Cerbu, alături de cântările comune au  adus slavă Domnului nostru.

 

Ps. Mai trebuie să adăugăm că a urmat o masă copioasă , gustoasă, îmbelșugată…?


 


Leave a Reply