Securitatea națională a unei țări?

Nov 10

Securitatea națională a unei țări?

Daniela Ion – membră a Women Lawyers of Western Australia

Poate că pare greu de crezut, dar cea mai mare amenințare pentru securitatea națională a unei nații este păcatul. În Biblie putem citi că Dumnezeu a încheiat un legământ cu israeliții ca aceștia să trăiască după legile Domnului.

În Deutronom 28, Moise repeta termenii promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o cu israeliții. În versetul 1 putem citi: „Dacă vei asculta cu atenție de glasul Domnului Dumnezeului tău, dând atenție și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ”. În acest verset este promisiunea pentru securitatea națională nu numai pentru israeliți, ci și pentru orice popor care ascultă de Domnul. Bunul Dumnezeu a dorit ca israeliții să fie un exemplu pentru toate națiile. În Deutronom 28:2, cuvântul Domnului ne spune: „Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău.”

Toate binecuvântările Domnului vor veni cu o singură condiție:  dacă ascultăm de glasul Lui. În zilele noastre, ideea ascultării de Dumnezeu, ca o caracteristică a caracterului poporului respectiv, este ceva  demodat.

Legea lui Dumnezeu

„Cele 10 porunci” pot fi considerate ca cea mai bună lege care a fost dată vreodată, prin care oamenii pot fi îndrumați atât personal, cât și colectiv. Aceste porunci pot fi considerate abecedarul unei vieți morale. Cunoașterea și punerea în practică a acestor porunci reprezintă securitatea unei națiuni. Cuvântul cheie al binecuvântărilor este ascultarea. Dacă vei asculta, „vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp”. (versetul 3) Acest verset vorbește despre o viață bună și fericită pentru fiecare.

Iubiți cititori, ne întrebăm ce dorim de la viață; vrem să fim sănătoși, fericiți, să avem pace și prosperitate? Dacă dorim toate acestea, le putem avea cu o singură condiție: să ascultăm de glasul Domnului.

Versetul 7 ne spune că: „Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta: pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta.”Ceea ce Dumnezeu ne spune aici este că moralitatea oamenilor este strâns legată de securitatea națională. Dacă poporul respectiv ascultă de glasul Domnului, dușmanii lui vor fugi pe șapte drumuri.

Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a-și trăi viața în ascultare de Dumnezeu. Un popor pentru a fi binecuvântat de Dumnezeu este foarte important să aibă un caracter moral. Este Australia o nație care ascultă cu adevărat de Dumnezeu? Dar România, Canada, America? Dacă o nație are ca motto: „În Dumnezeu noi credem”, dar refuză să asculte sau să creadă în El, atunci cum poate aștepta protecția și binecuvântările Lui?

În concluzie, cea mai mare amenințare pentru securitatea națională a unei țări este de natură morală și spirituală. Dacă oamenii nu respectă legile lui Dumnezeu, vor suporta consecințele neascultării lor.

În concluzie, cea mai mare amenințare pentru securitatea națională a unei țări este de natură morală și spirituală. Dacă oamenii nu respectă legile lui Dumnezeu, vor suporta consecințele neascultării lor.

Iubite cititor, iubită cititoare, tu și eu ne putem bucura de binecuvântările Domnului dacă Îl vom asculta și Îi vom respecta legile.

 

Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn.

Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta. Iată porunca dintâi.

Iar a doua este următoarea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. (Marcu 12:29–31)

 

 

Leave a Reply